Gartnerløkka BA

 

 

Oversiktskart over sentrum av Raudeberg. Gartnerløkka er markert med blått. Som en ser ligger Gartnerløkka sentralt til med mange funksjoner og tilbud i nærheten.

 

Gartnerløkka BA består av 6 naboer som sammen har utviklet området "Gartnerløkka" til boligområde. Gartnerløkka BA ble stiftet i 2007 på bakgrunn av et ønske om å anlegge en vei i området for disse naboene som ikkje hadde veitilkomst til sine tomter fra før. Veien gir samtidig veiutløysing for 7 nye boligtomter.

 

 

 

 

Webansvarlig: Roy Haugen Mobil 91684522 • roy@gartnerlokka.no • 2012

www.gartnerlokka.no