Ledige tomter

 

 

Alle tomtene på Gartnerløkka selges med veitilkomst, vann, avløp, strøm, etc., lagt en meter inn på hver tomt.

Tomtene ligger i skrånende terreng med god utsikt, sentrumsnært og solrikt, med gangavstand til barneskule og barnehage.

 

Beliggenhet

Tomtene ligger samlet i etablert regulert strøk mellom nedreveien (RV617) og øvreveien nær Raudeberg sentrum. Tomtene har sentral beliggenhet med kort vei til alle sentrumsfunksjoner som barnehage, barneskole, idrettsanlegg, butikker og post. Midt i feltet er det laget en leikeplass. Raudeberg ligger 5 km fra Måløy, administrasjonssenteret i kommunen.

 

Adkomst

Alle tomtene har adkomst med bilvei fra øvreveien. Der er også tilgang fra nedreveien via en gangvei.

 

Beskaffenhet

Alle tomtene er ubebygde.


Eiendommene er regulerte til hver sine selvstendige boligtomter, jf.  situasjonskart.


Prospekt

Her finner du litt mer informasjon om hver enkelt tomt. Tomtene er ikkje oppmålt så oppgitt areal er omtrentlig.

 

Tomt nr: 1

 

Tomt nr: 2

 

Tomt nr: 3

 

Tomt nr: 4

 

Tomt nr: 5

 

Tomt nr: 6

 

Tomt nr: 7

 

 

 

 

Webansvarlig: Roy Haugen Mobil 91684522 • roy@gartnerlokka.no • 2012

www.gartnerlokka.no