Raudeberg

 

 

Vågsøy sett fra lufta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raudeberg er det nest største tettstedet i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Tettstedet hadde 669 innbyggere per 1. januar 2011, og ligger ved Ulvesundet på østsiden av øya Vågsøy. Lokale steder på Raudeberg: Røysa i nord, Vikja i sentrum (av Skarevik), Stranda, og Kapellneset i sør. På veien ut mot Refvik og Kvalheim i øst heter det Leite. To parallelle veier går gjennom bygda: Øvsteveien og Nesteveien. Bygda har privat vannverk og kabel-tv-selskap. I sør ligger det en småbåthavn med plass til rundt 50 båter.

 

Historie

Raudeberg har navnet fra den røde steinsorten (olivin, som blir rød når den oksiderer) som fjellet/berget er bygd opp av ovenfor bygda (Raudura på Leite). Flere gravrøyser i bygda (på Røysa og Kapellneset) vitner om at høvdinger eller stormenn har hatt sete her. Raudeberg er første gang nevnt i O. Ryghs ”Norske Gaardnavne” i 1563 som Rødbergh. Senere skrivemåter: Rødberig (1603), Rodbierig (1608), Røedberig (1667), Rødberg (1723). Gården var eid av hospitalgodset (eiendommer som tidligere hadde tilhørt klosteret på Selja), men brukerne kjøpte seg ut på midten av 1800-tallet.

Det er trolig drevet handel på Raudeberg fra 1700-tallet, og det var blant annet en skjenkestue der. Det er imidlertid usikkert hvor mye handel som gikk for seg der frem til kjøpmann Mons J. Aase fikk rutestopp av Fylkesbåtane i 1882. Han bygde opp landhandel, agenturforretning, dampskipsekspedisjon og var poståpner. Han er regnet som en foregangsmann for næringsutviklingen på Raudeberg. Gikk tilslutt konkurs. Denne landhandelen lå der hvor Stadyard AS holder til i dag. Mons J. Aase har fått Aaseparken og Aaseveien oppkalt etter seg. Ingeniør Per Drage kjøpte fallrettene og bygde kraftverk ved Ulvefaldane sør for Kapellneset i 1912. Han hadde også steinknuseri, betongvarefabrikk, en liten trevarefabrikk, slipp og mekanisk verksted der. Den eiendommen står i dag midt inne i industriområdet på Kapellneset.

 

Skole

Det første faste skolehuset på Vågsøya ble trolig bygd på Røysa i 1865. I 1925 ble det oppført et nytt, stort skulebygg på Skaret, ca. midt i bygda. Sterk befolkningsvekst i bygda gjorde at skolen ble for liten og i 1959 ble det bygget et nytt murbygg, som blant annet inneholdt gymnastikksal og scene. Murbygget ble utvidet med en ny fløy i 1995, samtidig som at hele skolen ble pusset opp. I 2002 ble gamleskolen revet og i 2003 stod et nytt bygg ferdig med flere klasserom og en stor gymnastikksal.

På Raudeberg Skule går det i dag elever fra alle bygdene i Nord-Vågsøy og har i skoleåret 2011/2012 120 elever. Rett nedenfor skolen ligger den privateide Skarevik barnehage.

 

Samfunnshus

Samfunnshuset Framhug ble bygget i 1954.

 

Sport og idrett

På Kapellneset ble det på 1950-tallet opparbeidet en grusbane for fotball. I 1995 stod Skaredammen idrettspark ferdig, plassert rett ved skolen. Båtbygg kjøpte da grusbana på Kapellneset og bruker den i dag til parkeringsplass. Skaredammen idrettspark inneholder grusbane, to tennisbaner og parkeringsplass. Det arbeides nå med å legge kunstgress på grusbana.

 

Næringsliv

Næringslivet er sterkt knyttet til havet. Tre skipsverft har tilhold i bygda: Stadyard AS (etablert i 2012 etter at Blaalid AS, etablert i 1922, gikk konkurs), Båtbygg AS (etablert 1943) og Johansen Slip & Mek AS (etablert 1946).

Det var lenge produksjon av klippfisk i bygda. Eksempel på bedrifter er Brødrende Olsen, Sefland & Co., John Rutledal, Berg & Eide, Halsør og Refvik, Ernst Halsør, Otto Berg, Alex Refvik, Fiskesalgslaget, Lauritz Johnsen og Kvalheim & Vedvik. Alle disse salta og tørka klippfisk på gamlemåten, helt til det på slutten av 1950-tallet kom innendørs tørkeri. Noen gav seg da eller slo seg sammen med andre. Utpå 1990-tallet ble markedet for klippfisk så dårlig at produksjonen gikk tilbake, og etter at Kvalheim & Vedvik (etablert 1928) gav seg i 2011 er det ingen klippfisktørkeri igjen som fortsatt er i drift på Raudeberg.

 

Olsenbuda huser i dag Snorre Seafood AS. På 1950-1960-tallet ble det bygget tre store fiskemottak og fryseri av henholdsvis Alex Refvik, Halsør Eksportco og Sogn og Fjordane Fiskesalgslag. Domstein kjøpte Fiskesalgslaget sitt anlegg på 60-tallet og Alex Refvik sitt anlegg i 1979. Anleggene ble utvidet stort, men sviktende marked gjorde at fiskemottaksdelen ble lagt ned i 2002 og anlegget er i dag ombygget i sin helhet til fryseri. Halsør Eksportco la ned sin virksomhet i 2004 og bygningene ble solgt til Maritim Park AS. Bygget ble ombygget til et kontorbygg med meget høy standard. Maritim Park er en privat næringspark som huser over 20 bedrifter. Bedriftene i Maritim Park utgjør kanskje det største kompetansesenteret innen maritime tjenester mellom Bergen og Ålesund. Maritim Park blir stadig utbygget. Bedrifter som har tilhold der er for eksempel rederiene Lyng AS og Carisma Fish AS, som eier Maritim Park. Andre selskap er bl.a  Marine Harvest og Selected Seafood

I nabobuda holder skipskonsulentselskapet Naval-Consult til. Naval-Consult er i dag et av landets største skipskonsulentselskap for kystfiskefartøy.

 

Raudeberg har i dag to dagligvareforretninger, plassert side om side i hver sin fiskebud. Coop Marked holder til i første etasje av Maritim Park, med eget parkeringshus. Kiwi, som også har Post i butikk og frisør, holder til i Alex-buda. I tillegg fører Berg & Eide Eft. pyntevarer og konfeksjon og er forhandler for Norsk Tipping. Halsør Maskin og Halsør Transport har base på Kapellneset. Raudeberg har to byggvareforretninger; Bygg og Vedlikehold, og MBS Byggvarer.

 

Lag og foreninger

Sangkoret Stormklang ble stiftet i 1995. Kystkulturlaget i Vågsøy ble stiftet i 1995. Kjøpte i 2001 Starheimsbuda til kafé og møterom.

Fotballklubben Tornado FK ble stiftet i 1958. 1. januar 2003 slo Tornado seg sammen med fotballgruppen til Måløy IL og nytt navn på klubben er Tornado Måløy FK. Kontoret ble i 2008 flyttet fra Raudeberg til Måløy.

Raudeberg skulemusikkorps, stiftet 1962. MS Nybakks Venner ble stiftet i 2007. De kjøpte fiskeskøyten MS Nybakk tilbake til Raudeberg og arbeider for å restaurere denne til sin opprinnelige form. Speidergruppen på Raudeberg stiftet i 1963 og er i full drift fortsatt, som medlem av Norges KFUK-KFUM Speidere. Raudeberg Ungdomsklubb stiftet 2000 og drives av frivillige på Raudeberg Bedehus. Raudeberg Normisjon, tidligere Raudeberg Indremisjon driver idag Raudeberg Bedehus som igjen brukes av flere foreninger og aktiviteter for alle aldre.

 

Kirkeliv

På Raudeberg ble det bygget et lite kapell allerede i 1580-årene, på Kapellneset. Her soknet alle på Vågsøy og langs Ulvesundet. I 1854 stod den nye, store kirka på Røysa ferdig og det veslet kapellet ble demontert og flyttet til Måløyna, der den ble brukt som sjøbu. I 1944 ble det reist et tårn til minne om kapellet, med den gamle kirkeklokken. Røysakirka brant ned en vinternatt 1945 etter et lynnedslag. En ny kirke av betong ble bygget på samme sted og ble vigslet 24. oktober 1960. Nord-Vågsøy kyrkje har 420 sitteplasser. Raudeberg bedehus ble bygget i 1968.

 

Fortidsminner

Det er funnet gravrøyser fra bronsealderen både ved Ulvefalda ved Kapellneset og på Røysa. Nedenfor kirkegården på Kapellneset ble det i 1949 funnet rester av et vikingskip. I myra ble det funnet et stykke av stavnen, ronga og noen båtbord. Myra hadde tært bort naglene. Trolig er dette rester av et skip som strandet der for nærmere 1000 år siden.

 

Krigsminner

Det ble bygget en rekke bunkere ved Skaredammen under krigen, og mange av disse er synlige den dag i dag.

 

 

 

 

Webansvarlig: Roy Haugen Mobil 91684522 • roy@gartnerlokka.no • 2012

www.gartnerlokka.no